E: info@detayyonetim.com.tr | T: +90 (216) 685 13 04


" DETAY Yönetim ve Danışmanlık / Site – Apartman Yönetim Hizmetleri"


Bütçe Yönetimi : Sitenin mali yıl bütçesi Kat malikleri kurulunda görüşülerek kabul edilmediyse yönetim kurulu işletme projesini hazırlar ve usulüne uygun bir şekilde tebliğ eder. Kesinleşmiş işletme projesi çerçevesinde toplanacak >>>

Hukuki Yönetim : Komşuluk hukuku ile iyi niyet ve dürüstlük kuralları içinde uzlaşılamayan durumlarda ve yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku ve ilgili yasa hükümleri uygulanır. >>>

Teknik Yönetim : Projede ortak kullanımı söz konusu olan tesis ve altyapı sistemlerinin faal halde yönetilmesi , işletilmesi , periyodik bakım hizmetlerinin alınması ve imalatçı/satıcı firmalarla olan işleyişin sağlanması kapsamında sunulacak olan hizmetlerin altında… >>>

İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği – Risk Analizi : Evrensel insan haklarının da bir gereği olan iş güvenliği ve sağlığı, insanların ve toplumların yaşam standartlarının üst seviyeye çıkarılmasında en önemli etkendir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile yapılan sözleşmeler >>>

Güvenlik Hizmet Yönetimi : PROJE’de Gözetleme, Koruma, Kollama ve Danışma Hizmetlerinin 5188 sayılı özel güvenlik hizmetleri yasasına uygun olarak yürütülmesi, bu bağlamda resmi kolluk kuvvetleri yetki alanları dışında kalan gözetim, danışma, yönlendirme hizmetlerinin >>>

Temizlik Hizmet Yönetimi : PROJE bünyesinde yer alan ortak alanlar ve bu alanlardaki ortak kullanıma açık tüm fiziksel varlıkların temizlik işleminin yapılması ve temiz kalmasının sağlanması amacıyla gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında kapsamı gereği önem teşkil edecek… >>>

Bahçe Bakımı ve Peyzaj Hizmet Yönetimi : Projede yer alan yeşil yapının bakımı,mimari projesine uygun bitki yapısının bozulmadan görselliğini koruması adına uygulamaların yapılması. Bahçe bakımında asıl dikkat edilecek şey estetik görünümün yanında bitkilerin iklim ve toprak … >>>