E: info@detayyonetim.com.tr | T: +90 (216) 685 13 04


PROJE bünyesinde yer alan ortak alanlar ve bu alanlardaki ortak kullanıma açık tüm fiziksel varlıkların temizlik işleminin yapılması ve temiz kalmasının sağlanması.

KAPSAMI :

BİNA ortak alanları
Çöp toplama
Tesisat alanları (Makine ve Kazan Daireleri)
Otoparklar ve Yeşil Alanlar

TEMİZLİK PROSEDÜRÜ:

Tüm temizlik ekibi vardiya başından uygun kıyafet ve ekipman ile projede hazır bulunur.
Temizlik yapılacak günler ve süre ile nereleri kapsadığı iş planında belirlenir.
Temizlik sorumluları tarafından temizlik personeli görevlerine atanır.
Temizlenecek yerler talimatlarına uygun olarak temizlenir.
Kontrol neticesinde herhangi bir eksiklik veya uygunsuzluk varsa; temizlik sorumluları tarafından düzelttirilir.
Temizlik esnasında meydana gelen aksaklıklar, arızalar ve olağan dışı durumlar tespit edilir ve temizlik sorumlusu tarafından ilk fırsatta yazılı olarak firma yetkilisine sunulur.