E: info@detayyonetim.com.tr | T: +90 (216) 685 13 04


YÖNETİM PLANI NEDİR
Detay Yönetimi /Kişisel Gelişim
BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ
KAT MÜLKİYETİ KANUNU 634
KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ KREDİ VE KAYNAK AKTARIMI YÖNETMELİ
Ξ YÖNETİM PLANI NEDİR

Yönetim Planı Nedir?

Günümüzde toplu yaşam alanları olan site yaşamı artarak devam ediyor. Yüzlerce insanın beraber yaşadığı site yaşam alanlarının kat mülkiyeti kanununa göre Yönetim Planı ile yönetilmesi sağlanıyor.

Kat Mülkiyeti Kanununun 28. Maddesi, Yönetim Planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini, yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler. Yönetim Planı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir. Yönetim Planı’nın değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır. Kat maliklerinin 33’üncü maddeye göre mahkemeye başvurma hakları saklıdır.

Yönetim Planı, Tapu Müdürlüğü’nde her bina/site için mevcut. Binanın nasıl yönetileceği, ortak kullanım kuralları, yönetimi, aidatların nasıl belirleneceği gibi bilgiler içerir ve kat maliklerini bağlayan özel
sözleşme hükmünde tapuda tescil edilmiş bir belgedir ve çok önemlidir. Gayrimenkul almaya karar verdiğimizde ilk işimiz tapu alım satımından önce bu sözleşmeyi tapudan alıp okumak ya da bir hukukçuya,
uzmana okutmak olmalıdır.

Oysa sözleşmeyi yüz kişiden ancak beşinin okuduğunu biliyor musunuz? Vatandaş bilsin, okusun diye Yönetim Planı’nın, tapu kütüğünün beyanlar hanesine yazılması
düzenlenmiştir.Kanun önce Yönetim Planı’na bakar, yoksa ilgili madde kat mülkiyeti kanunu hükümleri
uygulanır. Örneğin aidat düzenlemesinde kat mülkiyetine göre arsa payına bakılır. Siz yönetim planında aidatlar için farklı bir uygulama yazmışsanız önce o uygulanır.

İlk olarak 1964 yılında aklıselim bir vatandaş işleri kolaylaştırmak için kendi apartmanı için Yönetim Planı hazırlar. Sonra bu hazırladığı Yönetim Planı’nı büfelerde satmak üzere, büfelere matbu olarak verir. Büfeden ne mi kastediyorum? Bildiğiniz tost, sosisli, bisküvi v.b. şeylerin satıldığı dükkan... Neyse, 1964’ten bu
yana köprünün altından çok sular geçmiş, kanunlar değişmiş olsa da, hala o büfelerde 1 TL’ye Yönetim Planı o gün yazıldığı gibi satılır.

Çok komik ve inanılmaz gelse de bu Yönetim Planları bugünün birçok müteahhidi, bina yöneticisi tarafından kullanılıyor. “Hiçbir madde değişmedi mi?” diye sorduğunuzu duyar oldum. Elbette değişti. Yuh mu dediniz? Emekli bir tapu müdürü olan Metin Bey’le bunun sohbetini yaptığımız da ben de “yuh!” demiştim. Bu kadar aciz miyiz! Günümüzün şartlarına uygun, bu işi bilen insanlara neden doğru bir yönetim planı hazırlatmıyoruz. Yanlış anlaşılmasın, birçok kurumsal inşaat firması kendi konut projeleri için özel yönetim planı hazırlatıyor. Ancak çoğu da halen büfe yönetim planını uyguluyor.

Yönetim planı ilk olarak kat irtifakı kurulduğunda hazırlanıp Tapu Müdürlüğü’neverilir. Daha sonra kat mülkiyetine geçildiğinde yeni bir yönetim planı daha hazırlanır. Anlaşıldığı gibi yönetim planını inşaatı yapan müteahhit hazırlar, hazırlatır. Ayrıca kurucu bir belgedir. Bundan şunu da çıkartabiliriz. Kat irtifakı yeni kurulmuş ve satışlara yeni başlamış bir konut projesinin aslında yönetim planı da yapılmış ve
tapuya tescil edilmiştir. 

Home-ofis diye satılan birçok gayrimenkul aslında konut ruhsatlı olup, yönetim planına düşülmüş bir not ile işyeri olarak kullanılmasına imkan vermekte. Bu aynı zamanda şu demek. Home-ofis diye aldığınız ve işyeri olarak kullanacağınız gayrimenkul bir gün kat maliklerinin sağlayacağı 4/5 çoğunluk ile konuta dönüşebilir.
Yönetim Planı ancak ve ancak kat maliklerinin 4/5 çoğunluğu ile değişebiliyor.

Bugünkü sitelerde yüzlerce insanın yaşadığını düşünürsek bunun ne kadar zor olduğunu görebilirsiniz.
Yüzlerce insanın beraber yaşadığı site yaşam alanları, apartmanlar, kat mülkiyeti kanununa göre yönetim planı ile yönetiliyor. Oturduğunuz bina yada site de bütün yaşam kurallarını yönetim planı belirler..
Aidatlarınızın nasıl hesaplanacağı, ortak alanların nasıl kullanılacağı, yapılan masrafların kat malikleri arasında nasıl pay edileceği, hayvan beslenip, beslenmeyeceği gibi aklınıza gelen tüm kurallar
bu yönetim planında yazılıdır. Siz yeni bir konut satın almaya karar verdiğinizde tapuda yapacağınız alım satım işlemi için hem tapu evrakını hem de yönetim planını imzalarsınız dolayısıyla da muhtemelen
hiç okumadığınız bir yönetim planını kabul etmiş olursunuz.

Diyorsunuz ya; benim dairem 70 metrekare, komşumun 200 metrekare olmasına rağmen bütün masraflara eşit katılıyoruz yada aidatlarımız neden aynı diye. Belki, ortak kullanım alanı olan teras üst kattaki komşuya verildi. Kim bilir, binada ki küçük depolar, kömürlük alanları kimi kat maliklerine verilirken kimisine verilmedi? Bu ve benzeri tüm kurallar yönetim planında önceden yazılmıştır da ondan.

Hatice Kolçak